Nasze DSDeńka są najlepsze!

Nasze DSDeńka są najlepsze!

DSD BESTE KLASSE KRAKAUS 2017 12 maja 2017 r. odbył się finał międzyszkolnego konkursu językowo-realioznawczego Die Beste DSD-I Klasse Krakaus. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie oddziału 2a – klasy DSD1 (grupa Pani Renaty Huntemann). Finał miał miejsce w Collegium...
Egzamin DSD I

Egzamin DSD I

W tym roku pisaliśmy w naszej szkole egzamin DSD I. Składał się on z 2 części: pisemnej oraz ustnej. Pierwsza, odbywająca się 9 marca, była podzielona na rozumienie ze słuchu, czytanego tekstu i pisanie dłuższej wypowiedzi, trwające kolejno 50, 60 i 75 minut. Po...