Sukces Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Sukces Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Nasi uczniowie wzięli udział w XXXI edycji konkursu „Mój las”, który był organizowany przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych. Celem konkursu było...