Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaprasza na dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się 28 listopada.

W imieniu ZSU – Paulina Kot