Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w...
SKO

SKO

SKO stanowi cenne uzupełnienie wiedzy wpajanej w szkole, ponieważ to nie tylko kształtowanie nawyku oszczędzania u dzieci, ale także, niejako przy okazji, nauka podstaw przedsiębiorczości i bankowości. Dzieci uczą się, że warto oszczędzać. Wiedza i doświadczenie...
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Oto ważne informacje związane z ochroną danych osobowych – zobacz tutaj … i jeszcze tutaj … A oto kolejna informacja związana z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących...
Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne działają w naszej szkole od 1 września 2018 r. Dzieci w wieku 4 i 5 lat spędzają czas w pięknej sali świetlicy środowiskowej w Bogucicach (ul. Reformacka 76 w Wieliczce). Przebywają tam pod opieką nauczycielek Pani Iwony Suder i Pani Elżbiety...
Świetlica

Świetlica

Witamy w świetlicy szkolnej:) Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące, tej coraz bardziej potrzebnej sfery życia szkolnego, świetlicy… Zacznijmy od ważnych dokumentów umożliwiających właściwą organizację naszej świetlicy:1. regulamin2. karta zapisu3....
Zwykły bohater

Zwykły bohater

Konkurs ma na celu wyłonienie, docenienie i nagrodzenie ucznia, który w swoim postępowaniu kieruje się uczciwością, pracowitością oraz gotowością do bezinteresownej pomocy. Zwykły Bohater to ktoś kto potrafi postępować w zgodzie z własnym sumieniem i zasadami fair...