Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaprasza do wzięcia udziału w „pysznej” zabawie – dyskotece szkolnej.

W imieniu ZSU – Paulina Kot (3e)