Oto listy uczniów przyjętych do wielickiego gimnazjum uwzględniające podział na klasy – zobacz tutaj