Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
ul. J. Piłsudskiego 20
32-020 Wieliczka

NIP – 683 20 96 580

Dyrekcja

Dyrektor – mgr Lucjan Rówiński
tel./fax: 12 2782504
e-mail: dyrektor@sp1.wieliczka.eu

Wicedyrektor – mgr Ilona Dziuba
tel.: 12 2783788
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Sekretarz

Sekretarz szkoły – p. Agnieszka Kot
tel./fax: 12 2783788
e-mail: sekretariat@sp1.wieliczka.eu

Intendent

Intendent – p. Weronika Batko
tel./fax: 12 2783788
e-mail: intendent@sp1.wieliczka.eu

Dziennik elektroniczny

Administrator – mgr Ilona Dziuba
Kontakt poprzez:
– telefoniczny (via sekretariat),
– dziennik elektroniczny,
– podczas tzw. Dni otwartych,
– we wtorki i piątki w godzinach 16:00-17:00 (w gabinecie wicedyrektora Ip.)

Strona internetowa

Administrator –