Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaprasza na kolejną świetną dyskotekę!

W imieniu ZSU – Paulina Kot