Zarząd Samorządu Uczniowskiego serdecznie, smacznie, tanecznie i muzycznie zaprasza na pierwszą wspólną zabawę w tym roku szkolnym!

Monika Płoszaj-Stan (opiekunka SU)