Zamieszczamy regulamin konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski:

regulaminy.pdf