1. Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II.
2. Stypendium szkolne.
3. Dobry Start 300 dla ucznia.